Höst/vinter 2014

Höstens kläder ”in action” med Susse Meurling och Christina Hansson, foto Håkan Hansson.